Als ondernemer is het welzijn van de werknemers zeer belangrijk. Nog te vaak worden de werknemers en de factor die zij spelen op het succes van de onderneming onderschat. Het is belangrijk dat de werknemers zich op de juiste plek voelen en genoeg voldoening voelen wat betreft het werk. Wanneer de werknemers van een onderneming zich niet op de juiste plek voelen kan dit verschillende gevolgen hebben. Zij zullen zich niet volledig inzetten voor het bedrijf. Daarnaast is ook uit onderzoek gebleken dat het ziekteverzuim onder werknemers die ontevreden zijn het hoogst is. Als werkgever is het natuurlijk belangrijk dat de operationele processen zo goed mogelijk verlopen. Het is daarom belangrijk om er voor te zorgen dat de werknemers zich volledig willen inzetten voor het bedrijf en er vol energie tegenaan gaan wat de productiviteit van het bedrijf vergroot.

Een manier om de productiviteit van uw bedrijf te vergroten is door middel van een vitaliteit check en zakelijke coaching. Door de vitaliteit van uw bedrijf in kaart te brengen kan er worden gekeken op welk gebied de productiviteit van het bedrijf kan worden verbeterd. De vitaliteit check is een soort van APK check voor uw onderneming. Een online vragenlijst is een groot onderdeel van deze check. Alle medewerkers krijgen een vragenlijst die zij anoniem kunnen invullen. Hierbij worden er vragen gesteld over verschillende onderwerpen. Zo kan er inzicht worden verkregen in de productiviteit van de medewerkers maar ook de beleving van de medewerkers. Nadat de vragen zijn beantwoord krijgen de medewerkers feedback op hun vragenlijst in de vorm van een rapport. Daarnaast worden er ook gesprekken gevoerd met de managers. Hierbij wordt er gekeken hoe zij tegen de vitaliteit van de organisatie kijken en wat hun visie is. Uit de verschillende inzichten die er worden verkregen door de vitaliteitscheck kan er worden gekeken wat er nodig is om de ideale situatie te bereiken. Zo kan zakelijke coaching vaak een oplossing bieden.