Zij-instromers zijn mensen die vanuit het bedrijfsleven de stap terug maken naar het onderwijs. Want stel je wilt graag gaan werken in het onderwijs, maar je hebt deze bevoegdheid niet, maar wel een bachelor op hbo- of universitair niveau. Dan wordt je een zij-instromer. Het kan zijn dat je er pas later achter bent gekomen dat je erg graag docent was geworden, maar ondertussen al een andere baan hebt. Gelukkig kan je dan nog steeds de overstap maken naar het onderwijs, maar hiervoor moet je wel in het bezit zijn van een aantal papieren.

Diploma’s en papieren

Om in aanmerking te komen voor deze zij-instroming, moet je dus hoger opgeleid zijn. Daarnaast moet je ook in staat zijn om aan te tonen dat je genoeg ervaring hebt om in het onderwijs aan de slag te gaan. Een verklaring omtrent gedrag heb je ook nodig welke je kan aanvragen bij de gemeente. Verder kan het ook van belang zijn om een ervaringscertificaat op zak te hebben. Dat houdt in dat als je al lesgevende ervaring hebt je een verkort traject kunt doorlopen, waardoor je sneller aan je bevoegdheid komt. Dit kan aantrekkelijk zijn voor mensen die bijvoorbeeld al een poosje voor de klas gestaan hebben.

Zij-instromer speciaal onderwijs

Om een zij-instromer voor het speciaal onderwijs te worden dien je ongeveer aan dezelfde eisen te doen als het regulier onderwijs. Maar daarnaast dien je wel te voldoen aan een paar extra eisen. Je moet voor het speciale voortgezet onderwijs wel kunnen aantonen dat je bekwaam bent met meer dan alleen het lesgeven. Dit moet gebeuren binnen twee jaar na het behalen van de geschiktheidsverklaring. Dit kan je doen door het halen van een getuigschrift pedagogisch didactische scholing WEB. Voor de rest geldt voor het speciaal onderwijs dezelfde eisen als het reguliere basisonderwijs.